สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับต้น อาคาร คสล. 2 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-11-2563 167 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับต้น อาคาร คสล. 2 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)